Privacy Policy.

Squidll verwerkt uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen
en
met gebruik van de volgende diensten: 

Squidll zet in op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

Squidll behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te kunnen wijzigen.

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Squidll zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens in alle veiligheid aan ons kunt toevertrouwen.

In de contacten die u heeft met Squidll verzamelen en verwerken wij een aantal persoonsgegevens.

Hieronder geven wij u meer info rond welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe we hiermee omgaan.

Doel en rechtmatigheid

Squidll zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. aankoop van credits voor taal- of communicatiecoaching …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, contactname via chat …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat Squidll alle gegevens goed beveiligt. Hiertoe nemen wij de nodige technische en organisatorische maatregelen. Squidll voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een sterk wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

De door Squidll verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. opleiding geven, toegang verlenen op e-learning tools, e-assessment tools, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

Prospecten kunnen aangeven of zij gemaild willen worden door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief op onze website. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Indien Squidll om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verwerkte persoonsgegevens

Volgende gegevens kunnen door Squidll verzameld en verwerkt worden:

Identificatie- en contactinformatie
Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geslacht, nationaliteit, moedertaal …

Gegevens die eigen zijn aan de dienstverlening van Squidll
Informatie over de werkcontext en functie, taalniveau, progressie, doelstellingen, …

Logingegevens gelinkt aan gebruikersaccount.

Leergedrag op het online platform van Squidll.

In geval van gebruik van webshop
Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …

Gegevens ivm de communicatie met Squidll
Feedback via onze verschillende communicatiekanalen omtrent uw samenwerking met Squidll, campagne historiek, communicatievoorkeuren, contact historiek, surveys, ...

Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de online leeromgeving van Squidll
Zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, …

Voor een volledig overzicht van de diensten waarin persoonsgegevens worden verzameld kunt u terecht bij ons privacybeleid van Squidll.

Delen van persoonsgegevens door Squidll

Squidll kan de persoonsgegevens die verwerkt worden delen met partners en leveranciers wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor het realiseren van onze dienstverlening.

Met deze derden zijn steeds overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens bieden.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gewenst is, zullen we steeds uw toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese economische regio.

De cookies die onze website verzamelt. 

Noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Lees meer over noodzakelijke cookies.
 

Naam van cookie

Aanbieder

Categorie

Duurtijd

Omschrijving

__cf_bm

squidll.com

noodzakelijk

30 min

De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.

__cf_bm

hubspot.com

noodzakelijk

30 min

De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.

hs_ab_test

squidll.com

noodzakelijk

sessie

Wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A/B-testpagina te bieden die ze eerder hebben gezien

__hs_do_not_track

squidll.com

noodzakelijk

6 maanden

Voorkomt dat de trackingcode informatie naar HubSpot stuurt

__hs_cookie_cat_pref

squidll.com

noodzakelijk

6 maanden

 

__hs_do_not_track squidll.com noodzakelijk 6 maanden
Voorkomt dat de trackingcode informatie naar HubSpot stuurt
__cf_bm squidll.com noodzakelijk 30 min De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.
hs_ab_test squidll.com noodzakelijk sessie Wordt gebruikt om bezoekers consequent dezelfde versie van een A/B-testpagina te bieden die ze eerder hebben gezien
__cf_bm hubspot.com noodzakelijk 30 min De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.
__cf_bm hubspot.com noodzakelijk 30 min De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.
__hs_do_not_track squidll.com noodzakelijk 6 maanden Voorkomt dat de trackingcode informatie naar HubSpot stuurt
_ga_628D3G9TX7 squidll.com noodzakelijk een jaar
Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden
__cf_bm squidll.com noodzakelijk 30 min De botproducten van Cloud flare identificeren en verminderen geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots. Cloudflare plaatst de __cf_bm-cookie op apparaten van eindgebruikers die toegang hebben tot sites van klanten die worden beschermd door Bot Management of Bot Fight Mode. De __cf_bm-cookie is nodig voor de goede werking van deze botoplossingen.


Functionele Cookies

We gebruiken een reeks cookies die optioneel zijn om de website te laten functioneren. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op informatie die aan de website wordt verstrekt om uw ervaring te personaliseren en te optimaliseren en om uw chatgeschiedenis te onthouden. Meer informatie over functionaliteitscookies.
 

Naam van cookie

Aanbieder

Categorie

Duurtijd

Omschrijving

messagesUtk squidll.com Functioneel 6 maanden
Onthoudt de identiteit van de bezoeker met behulp van de chatwidget
_hjIncludedInSessionSample squidll.com Functioneel 2 min
Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevenssampling die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site
lang linkedin.com Functioneel sessie
Wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden
_hjFirstSeen squidll.com Functioneel 30 min De cookie is zo ingesteld dat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
_hjAbsoluteSessionInProgress squidll.com Functioneel 30 min De cookie is zo ingesteld dat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
test_cookie doubleclick.net Functioneel 15 min
Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Functioneel een maand
Wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd dat een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen
_hjIncludedInPageviewSample squidll.com Functioneel 2 min
Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van uw site.
JSESSIONID nr-data.net Functioneel sessie
JSESSIONID is een platformsessiecookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie bij te houden door de server.
_hjIncludedInPageviewSample squidll.com Functioneel 2 min
Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van uw site.
messagesUtk squidll.com Functioneel 6 maanden
Onthoudt de identiteit van de bezoeker met behulp van de chatwidget
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Functioneel een maand
Wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd dat een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen
_hjAbsoluteSessionInProgress squidll.com Functioneel 30 min
De cookie is zo ingesteld dat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
_hjFirstSeen squidll.com Functioneel 30 min The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
_hjIncludedInSessionSample squidll.com Functioneel 2 min The cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user's journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
JSESSIONID nr-data.net Functioneel sessie
JSESSIONID is een platformsessiecookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie bij te houden door de server.
test_cookie doubleclick.net Functioneel 15 min
Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.
lang linkedin.com Functioneel sessie
Wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden
lang linkedin.com Functioneel sessie
Wordt gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden
AnalyticsSyncHistory linkedin.com Functioneel een maand
Wordt gebruikt om informatie op te slaan over de tijd dat een synchronisatie met de lms_analytics-cookie plaatsvond voor gebruikers in de aangewezen landen
_hjAbsoluteSessionInProgress squidll.com Functioneel 30 min
De cookie is zo ingesteld dat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
_hjIncludedInSessionSample squidll.com Functioneel 2 min
Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevenssampling die is gedefinieerd door de dagelijkse sessielimiet van uw site
_hjFirstSeen squidll.com Functioneel 30 min
De cookie is zo ingesteld dat Hotjar het begin van de reis van de gebruiker kan volgen voor een totaal aantal sessies. Het bevat geen identificeerbare informatie.
messagesUtk squidll.com Functioneel 6 maanden
Onthoudt de identiteit van de bezoeker met behulp van de chatwidget
_hjIncludedInPageviewSample squidll.com Functioneel 2 min
Deze cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de gegevenssteekproef die is gedefinieerd door de paginaweergavelimiet van uw site.
test_cookie doubleclick.net Functioneel 15 min
Deze cookie wordt geplaatst door DoubleClick (eigendom van Google) om te bepalen of de browser van de websitebezoeker cookies ondersteunt.
JSESSIONID nr-data.net Functioneel sessie
JSESSIONID is een platformsessiecookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De cookie wordt gebruikt om een ​​anonieme gebruikerssessie bij te houden door de server.


Analytische Cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. We kunnen een reeks cookies gebruiken om informatie te verzamelen en gebruiksstatistieken van de site te rapporteren. Naast het rapporteren van sitegebruiksstatistieken, kunnen verzamelde gegevens ook worden gebruikt, samen met enkele van de beschreven advertentiecookies, om relevantere advertenties op internet weer te geven en om interacties met de advertenties die we tonen te meten. Meer informatie over analytische cookies.
 

Naam van cookie

Aanbieder

Categorie

Duurtijd

Omschrijving

hubspotutk squidll.com analytics 6 maanden
Bevat de identiteit van de bezoeker
 
li_sugr linkedin.com analytics 3 maanden
Gebruikt om een ​​waarschijnlijke overeenkomst te maken met de identiteit van een gebruiker buiten de Aangewezen Landen
_ga squidll.com analytics een jaar
Bevat de identiteit van de bezoeker
 
__hstc squidll.com analytics 6 maanden
Analytics-trackingcookie
 
__hssc squidll.com analytics 30 min
Analytics-trackingcookie
_gid squidll.com analytics een dag ID gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit
__hssrc squidll.com analytics sessie
Wordt gebruikt om te bepalen of een sessie een nieuwe sessie is
_gat_gtag_UA_220231254_2 squidll.com analytics een minuut  
_ga_628D3G9TX7 squidll.com analytics een jaar Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden
__hssrc squidll.com analytics sessie
Wordt gebruikt om te bepalen of een sessie een nieuwe sessie is
_gid squidll.com analytics een dag ID gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit
hubspotutk squidll.com analytics 6 maanden
Bevat de identiteit van de bezoeker
_ga_628D3G9TX7 squidll.com analytics een jaar Wordt gebruikt om de sessiestatus te behouden
li_sugr linkedin.com analytics 3 maanden
Gebruikt om een ​​waarschijnlijke overeenkomst te maken met de identiteit van een gebruiker buiten de Aangewezen Landen
__hstc squidll.com analytics 6 maanden
Analytics-trackingcookie
_ga squidll.com analytics een jaar Bevat de identiteit van de bezoeker
__hssc squidll.com analytics 30 min
Analytics-trackingcookie
_gat_gtag_UA_220231254_2 squidll.com analytics een minuut  
__hssrc squidll.com analytics sessie
Wordt gebruikt om te bepalen of een sessie een nieuwe sessie is
hubspotutk squidll.com analytics 6 maanden
Bevat de identiteit van de bezoeker
li_sugr linkedin.com analytics 3 maanden
Gebruikt om een ​​waarschijnlijke overeenkomst te maken met de identiteit van een gebruiker buiten de Aangewezen Landen
_ga squidll.com analytics een jaar Bevat de identiteit van de bezoeker
_gat_gtag_UA_220231254_2 squidll.com analytics een minuut  
__hstc squidll.com analytics 6 maanden
Analytics-trackingcookie
__hssc squidll.com analytics 30 min
Analytics-trackingcookie
_gid squidll.com analytics een dag ID gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit
__hssrc squidll.com analytics sessie
Wordt gebruikt om te bepalen of een sessie een nieuwe sessie is
hubspotutk squidll.com analytics 6 maanden
Bevat de identiteit van de bezoeker
li_sugr linkedin.com analytics 3 maanden
Gebruikt om een ​​waarschijnlijke overeenkomst te maken met de identiteit van een gebruiker buiten de Aangewezen Landen
_ga squidll.com analytics een jaar Bevat de identiteit van de bezoeker
_gat_gtag_UA_220231254_2 squidll.com analytics een minuut  
__hstc squidll.com analytics 6 maanden
Analytics-trackingcookie
__hssc squidll.com analytics 30 min
Analytics-trackingcookie
_gid squidll.com analytics een dag ID gebruikt om gebruikers te identificeren gedurende 24 uur na de laatste activiteit


Advertentie Cookies

We gebruiken cookies om onze advertenties aantrekkelijker en waardevoller te maken voor sitebezoekers. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het selecteren van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker; om de rapportage over de prestaties van advertentiecampagnes te verbeteren; en om te voorkomen dat er advertenties worden weergegeven die de gebruiker al heeft gezien. Meer informatie over advertentiecookies.
 

Naam van cookie

Aanbieder

Categorie

Duurtijd

Omschrijving

bscookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
UserMatchHistory linkedin.com Advertentie een maand
Deze cookies worden door LinkedIn ingesteld voor advertentiedoeleinden, waaronder: het volgen van bezoekers zodat meer relevante advertenties kunnen worden weergegeven, gebruikers in staat stellen de functies 'Toepassen met LinkedIn' of 'Aanmelden met LinkedIn' te gebruiken, informatie verzamelen over hoe bezoekers de website enz.
bcookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
IDE doubleclick.net Advertentie een jaar Deze cookie wordt gebruikt voor het targeten, analyseren en optimaliseren van advertentiecampagnes in DoubleClick/Google Marketing Suite
_gcl_au squidll.com Advertentie 3 maanden
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.
lidc linkedin.com Advertentie een dag
Gebruikt door de sociale netwerkservice, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
bcookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
bscookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
lidc linkedin.com Advertentie een dag Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
IDE doubleclick.net Advertentie een jaar Deze cookie wordt gebruikt voor het targeten, analyseren en optimaliseren van advertentiecampagnes in DoubleClick/Google Marketing Suite 
_gcl_au squidll.com Advertentie 3 maanden
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.
UserMatchHistory linkedin.com Advertentie een maand Deze cookies worden door LinkedIn ingesteld voor advertentiedoeleinden, waaronder: het volgen van bezoekers zodat meer relevante advertenties kunnen worden weergegeven, gebruikers in staat stellen de functies 'Toepassen met LinkedIn' of 'Aanmelden met LinkedIn' te gebruiken, informatie verzamelen over hoe bezoekers de website enz.
UserMatchHistory linkedin.com Advertentie een maand Deze cookies worden door LinkedIn ingesteld voor advertentiedoeleinden, waaronder: het volgen van bezoekers zodat meer relevante advertenties kunnen worden weergegeven, gebruikers in staat stellen de functies 'Toepassen met LinkedIn' of 'Aanmelden met LinkedIn' te gebruiken, informatie verzamelen over hoe bezoekers de website enz.
bscookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
IDE doubleclick.net Advertentie een jaar Deze cookie wordt gebruikt voor het targeten, analyseren en optimaliseren van advertentiecampagnes in DoubleClick/Google Marketing Suite 
lidc linkedin.com Advertentie een dag
Gebruikt door de sociale netwerkservice, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.
bcookie linkedin.com Advertentie een jaar
Gebruikt door LinkedIn om het gebruik van embedded services bij te houden.
_gcl_au squidll.com Advertentie 3 maanden
Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken.


Uw rechten

Welke rechten heeft een betrokkene?

Als betrokkene of data subject heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren. Dit laatste is niet van toepassing voor Squidll, die niet aan automatische besluitvorming of profilering doet.

Alle communicatie in verband met de verwerking zal in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal verspreid worden.

De informatie wordt schriftelijk of met andere middelen zoals elektronische middelen verstrekt. Indien de betrokkene een elektronische vraag indient, wordt de informatie via elektronische weg verschaft tenzij anders gevraagd. Informatie kan slechts mondeling meegedeeld worden op voorwaarde dat de identiteit van de betrokkene met andere middelen bewezen is.

Hoe verloopt de communicatie?

U stuurt een mail naar Kathleen.Heireman@blcc.be met een duidelijke omschrijving van uw verzoek.

Antwoordtermijn
Binnen de maand na ontvangst van het verzoek informeert Squidll de betrokkene over het gevolg. Ook indien Squidll geen gevolg zal geven aan het verzoek wordt de betrokkene hiervan ingelicht met toelichting waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven. Daarbij wordt ook de betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.

De standaard antwoordtermijn van één maand kan indien nodig met twee maanden worden verlengd. Binnen de maand moet de betrokkene op de hoogte gebracht worden van de verlenging.

Kostprijs
Het verstrekken van de nodige informatie gebeurt kosteloos. Tenzij het verzoek van de betrokkene buitensporig of ongegrond is vanwege hun repetitief karakter. In dat geval zijn er twee opties.

  • Een redelijke vergoeding aanrekenen volgens de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of de communicatie of de gevraagde maatregelen gepaard gaan.
  • Weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

 

Specifieke instructies ‘uitvoeren maatregel i.f.v. aangevraagd recht’.

Recht van inzage
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via Kathleen.Heireman@blcc.be. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de betrokkene inzage krijgt al zijn/haar gegevens. Deze worden via mail naar de betrokkene doorgestuurd.

De standaard antwoordtermijn van één maand kan indien nodig met twee maanden worden verlengd. Binnen de maand moet de betrokkene op de hoogte gebracht worden van de verlenging.

Recht op rectificatie
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via Kathleen.Heireman@blcc.be en vermeldt duidelijk welke gegevens veranderd moeten worden. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de veranderingen worden geïmplementeerd op alle nodige plaatsen en bevestigt dit bij de betrokkene.

Recht op gegevenswissing – recht op vergetelheid
Tenzij anders afgesproken in een overeenkomst met een klant, wist Squidll standaard geen gegevens. De betrokkenen neemt hiertoe contact op met Kathleen Heireman via Kathleen.Heireman@blcc.be. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat alle gegevens van de betrokkene gewist worden en bevestigt dit bij de betrokkene.

Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via Kathleen.Heireman@blcc.be en beschrijft duidelijk en vermeldt expliciet welke beperkingen gewenst zijn. Kathleen Heireman analyseert de vraag, expliciteert eventuele gevolgen van de beperking bij de betrokkene en zorgt ervoor dat de beperking wordt doorgevoerd en de betrokkene ingelicht van de ondernomen stappen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De betrokkene mailt naar Kathleen Heireman via Kathleen.Heireman@blcc.be en vermeldt duidelijk welke gegevens overgedragen moeten worden. Kathleen Heireman zorgt ervoor dat de gegevens naar de betrokkene overgedragen worden, onder voorbehoud van technische haalbaarheid.

En ook: Recht van bezwaar
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Squidll of akkoord te gaan met de verwerkingen. Dit kan echter een correcte dienstverlening door Squidll in gevaar brengen. Indien u dit recht wil uitoefenen, neem dan contact op met Kathleen.Heireman@blcc.be. Kathleen Heireman zal u contacteren om uw vraag te onderzoeken.

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

Squidll is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor Squidll? Contacteer ons:

Verwerkingsverantwoordelijke
Squidll, een merk van BLCC (Business Language & Communication Centre)

Maatschappelijke zetel
Pres. Kennedylaan 9B, 8500 Kortrijk
+32(0)56 22.73.51
hello@squidll.com

Functionaris gegevensbescherming
Kathleen Heireman –Kathleen.Heireman@blcc.be

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA). Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit
GBA - Gegevensbeschermingsautoriteit

Squidll is in veel gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van Squidll de verwerkingsverantwoordelijke zijn. Squidll is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 

Meest recente update: 4 oktober 2022

Eigenaar en Data Controller.

Squidll, een merk van BLCC (Business Language & Communication Centre)
President Kennedylaan 9B, 8500 KORTRIJK